Το έντυπο που έβγαλε το “Culinary institute of america” εντέκατη επέτειό του και στο οποίο ήμουν προσκεκλημένος.

 

2008_Nov_6-8_California_The_culinary_institute_0f_america