Δημοσίευμα της εφημερίδας της Ελληνικής ομογένειας των ΗΠΑ “Εθνικός Κήρυξ” τον Οκτώβριο του 2007

2007_OKT_ETHNIKOS-KIRIX