Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “FAQ” τον Μάρτιο του 2008