Άρθρο με συνταγή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Real News” τον Αύγουστο του 2011