Νέα Ελληνική κουζίνα

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Βήμα Gourmet” για το 6ο Sani Gourmet Festival τον Ιούνιο του 2011