Άρθρο του περιοδικού “ΕΥ” τον Ιανουάριο του 2004 για την γαστρονομία.

2004_IAN_EY