Άρθρο στο περιοδικό “ΕΤ κουζίνα τον Ιούνιο του 2009

2009_ioun_et_kouzina