Άρθρο στο περιοδικό “ΕΤ κουζίνα τον Ιούνιο του 2009