Συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα του Χαλανδρίου “Προφίλ” το Νοέμβριο του 2008

2008_nov_profil