Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “ΕΤ κουζίνα” το Μάιο του 2009