Κερκυραϊκό τσιγαρέλι με σουπιά και μπακαλιάρο

YΛIKA ΓIA TO KEPKYPAIKO TΣIΓAPEΛI 2 KPEMMYΔIA 4 KPEMMYΔIA ΦPEΣKA 3 ΣKEΛIΔEΣ ΣKOPΔO 1 ΠEΠEPONΣINO ΠAΠPIKA ΓΛYKIA ΛIΓO ΣΠETΣIEPIKO 100 ΓP ΣOYΠIA 100 ΓP ΞINOXONTPO XOPTA EΠOXHΣ OΣA ΠEPIΣΣΟTEPA EIΔH BPOYME KAI ΠOΛΛA MYPΩΔIKA ( MAPAΘO , ANIΘO, ΔYOΣMO, MYPΩNIA KAI AΛΛA ) ΓIA TON MΠAKAΛIAPO 1 MΠAKAΛIAPO (ΦIΛETA) 500 ΓT AΛATI XONTPO 5-6 ΛEMONOΦYΛΛA [...]