Άρθρο δημοσιευμένο τον Ιανουάριο του 2005 στο περιοδικό “Playboy”

2005_IAN_PLAYBOY