Παρουσίαση από το περιοδικό “ΕΥ” του μενού του  diner de gala των “Χρυσών σκούφων 2004” το Μάιο του 2004

2004_MAI_EY