Δημοσίευμα του περιοδικού “E” τον Δεκέμβριο του 2001