Άρθρο με συνταγές που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Food guide” to 2005