Απόσπασμα από το περιοδικό ΕΥ που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2001