Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “ΕΥ” τον Ιούνιο του 2002